Hakkımızda

Boğaziçi Üniversitesi “Sürdürülebilirlik”, “Yenilenebilir Enerji”, “Geri Dönüşüm” gibi geleceğimizde büyük etkisi olan konularda çalışmalar yapmaktadır ve “Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Olma” ilkesi doğrultusunda Kilyos Sarıtepe Kampüsü “Yeşil Kampüs Master Planı” hazırlamıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Rüzgar Enerji Santrali (BÜRES), Yeşil Kampüs Master Planının enerji ayağıdır. BÜRES projesi ile Üniversite 1.2 milyon m2 alana kurulu ve içinde 1200 den fazla kişinin yaşadığı; yurt, derslik, spor salonu, sosyal tesis gibi binaların bulunduğu Sarıtepe Kampüsünün ihtiyacı olan elektriğin tamamını hatta daha fazlasını üretmeyi hedeflemiştir. Diğer bir hedefi ise günümüz rüzgâr türbini teknolojisinin geldiği noktayı anlamak ve eksik kaldığı noktalarda araştırma geliştirme yapabilmektir.

BÜRES için ilk olarak 2009 yılında ön fizibilite çalışmaları yapılmış ve projenin uygulanabilir olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) başvurusu yapılmış ve onay alınmıştır. 2012-2013 yıllarında 500 KW saat olan lisansız santral üst sınırı 1MW’a çıkarılmış ve BÜ için uygun hale gelmiştir. Aralık 2013 yılında proje tasarım sürecinin ardından 900 KW’lık Enercon E-44 türbini seçilmiştir. Daha sonra santralin inşaat ve imalat sürecine geçilmiş ve proje Aralık 2014 tarihinde sona ermiş, santral elektrik üretmeye başlamıştır.

Proje Kapsamında 100 den fazla sensör ile gerçek zamanlı bir izleme sistemi kurulmuş ve akademik çalışmalar başlatılmıştır.

BÜRES projesi ile Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe kampüsü; dünyada tüm elektrik ihtiyacını sahip olduğu ve kendi işlettiği rüzgâr enerji santralinden karşılayan ilk üniversite kampüsü haline gelmiştir. 900 KW’lık rüzgar türbini sayesinde yıllık elektrik tüketiminin %40 fazlasını üreterek bir yılda yaklaşık 900 ton karbon, 1 milyon KWh enerji ve 500.000 TL bütçe tasarrufu gerçekleştirilmesi beklenmektedir.